Vergelijk energie met buren

Stook in zuinig of stook ik meer dan de buren? Die vraag kunnen de inwoners sinds kort gemakkelijk beantwoorden. De gemeente Amsterdam komt met een zogenaamde energie atlas waarbij inwoners in één oogopslag kunnen zien hoeveel energie er valt te besparen. Zo is te zien wat het effect van zonnepanelen is of wat er gebeurt wanneer warmte van bedrijven wordt uitgewisseld die even verderop in de wijk liggen.

energie vergelijken met de buren

In een kleurenkaart – van groen tot zwart- wordt weergegeven hoe alle huizen in de wijk of stad presteren op het gebied van duurzaamheid.  Het model is gebaseerd op daadwerkelijke gegevens over het gebruik van gas en stroom op deze adressen. Hiermee onderscheid de Amsterdamse energieatlas zich van soortgelijke diensten.

Netwerkbeheerder Liander heeft de gegevens  beschikbaar gesteld aan Amsterdam. Er is hierbij rekening gehouden met privacy waardoor niet de gegevens van individuele huishoudens zijn verstrekt maar een gemiddelde is genomen van 5 huishoudens.

Energiebesparing

De energieatlas kan inwoners tips geven voor mogelijke energiebesparing en wijzen op kansen om energie op te wekken.  Door een slimme energieberekening kan op basis van het gemiddelde weer, zonkracht en de hellingshoek van het dak precies bekeken worden of het rendabel is om zonnepanelen op het dak te plaatsen.

Met de energieatlas zie je direct met welke toepassingen jij energie kunt besparen