Groene energie

groene energieGroene energie is energie die is opgewekt met behulp van schone, onuitputtelijke bronnen. Dit in tegenstelling tot grijze energie (vuile energie), die opgewekt wordt door aardolie, aardgas of steenkool te verbranden. Bij de opwekking van grijze energie komt het milieu schadende kooldioxide (CO2) vrij. Tevens raken op den duur de fossiele brandstoffen kolen, gas en olie op.

Groene energie wordt ook wel duurzame of hernieuwbare energie genoemd. Windenergie en zonne-energie zijn de bekendste voorbeelden. Maar er zijn meer manieren om energie op een milieuvriendelijke manier op te wekken: door biomassa te verbranden en met waterkrachtcentrales.

Groene energie is een breder begrip dan groene stroom. Groene energie kán gebruikt worden voor deproductie van elektriciteit, maar dat hoeft niet. Bij het vergisten van biomassa bijvoorbeeld komt gas vrij (groen gas) en aardwarmte kan gebruikt worden om kassen op de juiste temperatuur te brengen (groene warmte).

Groene stroom

Groene stroom wordt opgewekt met behulp van zon, wind, waterkracht, biomassa en warmtekracht. Vervolgens zet het energiebedrijf deze milieuvriendelijk opgewekte elektriciteit samen met de ‘gewone’ stroom op het elektriciteitsnet. Daarna gaat de energie naar de consument. Aan de elektriciteit zelf merk je niet hoe deze is opgewekt. Groene stroom is dus precies dezelfde stroom als grijze stroom.

Op www.goedkoopste-energieleverancier.net kunt u de goedkoopste energieleverancier vinden, maar ook zien wat de samenstelling is van d opgewekte energie. Bij Greenchoice ziet u bijvoorbeeld dat 0% van de geleverde energie is opgewekt uit kolen, nucleaire installaties of gas. 41% is op gewekt uit bio, 42,5% is opgewekt uit windenenergie en16% komt uit waterkracht. Het overig gedeelte komt uit zonne energie.

Groen en grijs door hetzelfde stroomnet

Als je groene stroom koopt, komt er dus geen andere elektriciteit uit je stopcontact dan bij iemand die grijze stroom koopt. Er is maar één stroomnet en hier gaat alle stroom doorheen. Of het nou opgewekt is door windmolens, kolencentrales of andere bronnen.

Dankzij het nationale groencertificatensysteem ben je ervan verzekerd dat je jaarlijkse hoeveelheid verbruikte groene stroom is opgewekt met behulp van duurzame bronnen.

Groen, groener, groenst

Het maakt wel uit bij wie je groene stroom koopt. De ene leverancier produceert zijn stroom ‘groener’ dan de andere, koopt zijn stroom ‘groener’ in, of doet meer investeringen in toekomstige groene productie.

Groen gas

Groen gas is biogas dat is opgewaardeerd, zodat het de kwaliteit van aardgas heeft. Biogas komt vrij bij het vergisten van mest, slib of gft-afval. Het gasnet is niet overal geschikt voor dit soort gas. Op dit moment wordt groen gas zeer beperkt aan consumenten verkocht. Alleen Greenchoice biedt het op kleine schaal aan. Andere leveranciers verkopen ‘gewoon’ aardgas onder de noemer ‘groen gas’. Zij compenseren de CO2-uitstoot van de aardgasverbranding door bijvoorbeeld bomen te planten die CO2 opnemen.

Prijsverschil

Op dit moment kost het meer geld om stroom op een duurzame manier op te wekken dan met bijvoorbeeld kolencentrales. Maar bij veel leveranciers betaal je net zo veel voor groene stroom als voor grijze stroom. Bij sommige leveranciers ben je voor groene stroom zelfs goedkoper uit dan voor grijze stroom bij hun concurrenten.

Lees ook alles over grijze energie