Groei in duurzame energie

Duurzame energie wordt steeds goedkoper. Tot 2040 is het de verwachting dat de prijzen nog verder dalen. Dit blijkt uit een rapport van Bloomberg. Doordat de capaciteit van duurzame energie verder zal toenemen, heeft dit een direct effect op de prijs.

De verwachting is dat de wereldwijde capaciteit  tot en met 2040 bijna 15 keer zo groot zal worden. Hierdoor zullen de kosten dalen met zo’n 66%. Alleen al windenergie zal naar verwachting verviervoudigen. Ook zonnepanelen zullen een steeds grotere rol gaan spelen in de wereldwijde energiemarkt.

Duurzame energie is bezig met een opmars

Kolencentrales

De vraag uit kolencentrales zal in Europe en de VS sterk dalen, in China zal de vraag naar kolen juist toenemen. Uiteindelijk is de verwachting dat energie uit kolen in 2040 is gedaald tot 51 procent