Grijze energie

Grijze energieGrijze energie is energie die is opgewekt met behulp van fossiele brandstoffen. Fossiele brandstoffen kunnen opraken: ze zijn uitputtelijk. De winning en omzetting geven schadelijke effecten voor het milieu. Grijze energie wordt daarom ook wel milieubelastende of niet-duurzame energie genoemd.

De opwekking van grijze energie

Elektriciteit kan op verschillende manieren worden opgewekt: met fossiele brandstoffen zoals gas en kolen, maar ook met behulp van duurzame bronnen. Met duurzaam worden energiebronnen bedoeld die nooit opraken: bijvoorbeeld zon, wind, water en biomassa.

Bij het opwekken van elektriciteit met fossiele brandstoffen komen broeikasgassen vrij die schadelijk zijn voor het milieu. Deze zogenaamde grijze elektriciteit is dus slechter voor het milieu dan de groene elektriciteit die op een duurzame manier wordt opgewekt.

Een derde soort is elektriciteit die wordt opgewekt met kernenergie. Bij kernenergie komen geen milieubelastende gassen vrij. Toch wordt dit ook grijze elektriciteit genoemd, want bij kernenergie is er wel sprake van schadelijk afval.

Kiezen voor groene of grijze energie?

Veel mensen willen de mogelijkheid hebben om te kunnen kiezen op welke manier hun elektriciteit is opgewekt; milieuvriendelijk of niet. Om aan die vraag te beantwoorden en om de uitstoot van schadelijke gassen te verminderen, is in Nederland een systeem opgezet waardoor milieuvriendelijk opgewekte elektriciteit als een apart product verkocht kan worden.

Bij je energieleverancier kun je kiezen tussen groene en grijze energie. Waar je voor kiest, mag je zelf bepalen. Op het stroometiket staat welke grijze of duurzame energiebronnen je leverancier gebruikt voor het opwekken van elektriciteit. Het stroometiket geeft inzicht in de samenstelling van de geleverde elektriciteit. Je krijgt het ieder jaar vóór 1 april van uw energieleverancier. Je krijgt het apart of samen met de jaarafrekening toegestuurd.

Op Energiewereld.nl kun je in de vergelijking in één oogopslag zien of de elektriciteit groen of grijs is. Het is mogelijk de zoekresultaten te filteren op groene of grijze stroom.

Is er geen groen gas?

Op dit moment is het nog niet mogelijk om gas op grote schaal duurzaam te produceren. Een aantal energieleveranciers biedt wel al groen gas aan. Meestal gaat het hierbij echter om regulier geproduceerd aardgas, waarbij bijvoorbeeld ter compensatie bomen geplant worden.

Is groene stroom duurder dan grijze stroom?

Nee, door subsidies van de overheid aan de opwekkers van groene stroom én door concurrentie tussen aanbieders is groene stroom voor afnemers niet of nauwelijks duurder dan grijze stroom.

De productie van groene elektriciteit is wel vaak duurder dan de productie van grijze elektriciteit. Hoeveel duurder is afhankelijk van de productiewijze. Zo is de opwekking van elektriciteit uit biomassa meestal duurder dan de opwekking van elektriciteit uit steenkool of aardgas. De opwekking van elektriciteit uit zonne-energie is nog veel duurder.