Duizenden mensen ontvingen te lage vergoeding voor teruglevering van stroom.

Duizenden mensen in Nederland hebben de afgelopen jaren te lage vergoedingen ontvangen voor het terugleveren van stroom aan het elektriciteitsnet. Dit is het gevolg van fouten in de meting van de teruggeleverde stroom door de energiebedrijven.

De terugleververgoeding is de vergoeding die huishoudens en bedrijven ontvangen voor het terugleveren van stroom aan het elektriciteitsnet als ze meer stroom opwekken dan ze zelf verbruiken. Dit gebeurt bijvoorbeeld met behulp van zonnepanelen of windmolens.

Volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM) hebben tussen 2015 en 2019 ongeveer 85.000 huishoudens en bedrijven te lage vergoedingen ontvangen voor het terugleveren van stroom. De ACM stelt dat de fouten voornamelijk zijn gemaakt door de energiebedrijven, die niet correct hebben gemeten hoeveel stroom er is teruggeleverd.

De ACM heeft de energiebedrijven opgedragen om de te lage vergoedingen alsnog uit te betalen aan de getroffen huishoudens en bedrijven. Ook moeten de energiebedrijven hun metingen verbeteren om te voorkomen dat er in de toekomst opnieuw fouten worden gemaakt.

Deze problemen met de terugleververgoedingen zijn onacceptabel en hebben geleid tot frustratie en onvrede bij de getroffen consumenten. Het is belangrijk dat de energiebedrijven hun verantwoordelijkheid nemen en deze fouten snel en adequaat herstellen. Consumenten kunnen zich wenden tot de ACM als ze vragen hebben over hun terugleververgoedingen of als ze denken dat ze te lage vergoedingen hebben ontvangen.